Особлива інформація про зміну типу та найменування товариства

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах 26.06.2017Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах 21.04.17

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Статут

Положення про виконавчий орган

Положення про загальні збори

Положення про наглядову раду

Положення про представництво

Положення про ревізийну комісію

Повідомлення про проведення і порядок денний Загальних зборів 29.08.2015р.

Протокол Загальних зборів від 29.08.2015р

Повідомлення про проведення і порядок денний Загальних зборів 18.03.16

Протокол Загальних зборів 18.03.16

Повідомлення про проведення і порядок денний Загальних зборів 16.04.16

Протокол Загальних Зборів від 16.04.2016р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Афілійовані особи ПАТ ЛьвівОРГРЕС

Повідомлення про дематеріалізацію